Tài liệu

tieu-chuan

TCVN 12653-2:2019 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ

Part 2: Test methods  HÀ NỘI – 2019 Lời nói đầu TCVN 12653-2:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc...
tieu-chuan

TCVN 12653-1:2019 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CPVC DÙNG TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT

HÀ NỘI – 2019 Lời nói đầu TCVN 12653-1:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng...

Đánh giá mức độ tin cậy của C-PVC cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Clorua Polyvinyl Clorua (CPVC) là một loại nhựa nhiệt dẻo. Kể từ lần đầu tiên sử dụng, CPVC đã dần...

C-PVC có khả năng chịu áp suất và nhiệt độ như thế nào?

Mỗi vật liệu đường ống phải xác nhận theo kinh nghiệm mức độ áp suất bên trong mà nó có...

Nhựa C-PVC là gì?

CPVC là gì ? 1.Khái niệm CPVC là gì hay vật liệu CPVC là gì và Ứng dụng của cpvc...