Tê thu C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả

Tê thu C-PVC là phụ kiện này cũng được thiết kế là đoạn ống nối 3 chạc 90 độ với vai trò chuyển bậc. Tuy nhiên, dạng tê thu không được sử dụng rộng rãi như côn thu bởi khác năng chuyển bậc không được linh hoạt bằng, đồng thời với đặc trưng là 3 chạc nên việc sử dụng cũng có những hạn chế nhất định so với dòng chuyển bậc đơn.

Tên sản phẩm Kích thước
Tê thu C-PVC
32mmX25mm
40mmX25,32mm
50mmX25,32,40mm
65mmX25,32,40,50mm
80mmX25,40,50,65mm
100mmX80mm

 

Mời quý khách hàng tham khảo các sản phẩm của C-PVC tại đây.