Tê đều C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm
Tê đều hay còn gọi là ống nối ngã ba. Nó cũng có vai trò tương tự như ống nối chứ thập.
Tuy nhiên thiết kế tê đều chỉ được dùng để đáp ứng cho đường nước dẫn ở nút giao chỉ bao gồm 3 hướng chảy.
Tên sản phẩm Kích thước
Tê đều C-PVC
25mm
32mm
40mm
50mm
65mm
80mm
100mm