Ống C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả

Ống CPVC
25 mm 65 mm
32 mm 80 mm
40 mm 100 mm
50 mm