Nối ren ngoài(PT) C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả

Tên sản phẩm Kích thước
Nối ren ngoài(PT) C-PVC
25mm
32mm
40mm
50mm
65mm
80mm