Nối mở rộng tích hợp ống mềm C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả

Tên sản phẩm Kích thước
Nối mở rộng tích hợp ống mềm C-PVC 25mm/L700,L1000