Miếng đệm cao su C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả

Tên sản phẩm Kích thước
Miếng đệm cao su C-PVC
40mm
50mm
65mm
80mm
100mm