Măng sông C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Măng sông hay măng xông là phụ kiện được dùng trong các công trình ống nước công nghiệp.

Đây là loại ống nối ren được sử dụng để nối hai ống nước có cùng hay khác kích thước.

Tên sản phẩm Kích thước
Măng sông C-PVC
25mm
32mm
40mm
50mm
65mm
80mm
100mm