Khớp nối tích hợp với đầu phun nước sprinkler C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả

Tên sản phẩm Kích thước
Khớp nối tích hợp với đầu phun nước sprinkler C-PVC H150,130,110,90