Đầu nối ren trong C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả

Tên sản phẩm Kích thước
Đầu nối ren trong C-PVC
25mmX½”(15mm)
25mmX½”(15mm)
25mmX½”(15mm)