Đầu nối ren ngoài C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả

Tên sản phẩm Kích thước
Đầu nối ren ngoài C-PVC
25mm
32mm
40mm
50mm