BORT C-PVC

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mô tả

Tên sản phẩm Kích thước
Chếch 45 độ C-PVC
32X25X25mm
40X32X25mm
50X40X25mm